Naším cílem je poskytovat


nadstandardně kvalitní výuku


jazyků za standardní cenu

Jsme na Facebooku:

Aktuality

 

Vážení klienti, již nyní se můžete přihlásit do kurzů v novém školním roce
2016/17 - telefonicky nebo e-mailem.

 

Bližší informace:

E-mail: kurzy@jazykovkatrinec.cz nebo na tel. č. 775 555 885.

Proč se učit s námi

 

Protože naše kurzy přinášejí výsledky. Každý student je pro nás výjimečný a poskytneme mu takový osobní přístup, který si zaslouží.

více zde

Jazykovka Třinec

Horní 854
739 61 Třinec

tel.: +420 558 988 278

kurzy@jazykovkatrinec.cz

FAQ

Proč učíte děti v tak malých skupinkách?

Jsme přesvědčeni o tom, že pouze malé skupinky a individuální přístup vede k výsledkům a nikdo nechce posílat děti do angličtiny zbytečně.  Asi každý z nás, kdo má doma malé děti, si umí představit, jak náročné je uhlídat skupinku deseti tříletých capartů a málokdo by byl schopen je ještě i něčemu naučit.

Proč  mé dítě po roce výuky v daném jazyce plynule nekomunikuje?

Protože 34 vyučovacích hodin na plynulou komunikaci nestačí – po roce studia dítě reaguje na povely, které mu v cizím jazyce zadáme, umí se obvykle orientovat v jednoduché situaci . Když se dítě učí mateřskému jazyku, tak na něj rodiče mluví intenzivně obvykle 1 rok než si dítě spojí předměty se slovem, které je popisuje.  Ani dospělý student není schopen plynulé komunikace po 34 hodinách výuky.

Má smysl výuka jazyka pro tříleté děti?

Ano, rozhodně má- pokud se u toho dítě dobře baví. Nemá smysl je do angličtiny nutit. Pokud ale dítě je schopno spolupracovat, je zvídavé a umí vydržet bez rodičů 45 minut, pak se mu otevírá nový svět- zjistí, že věci mohou mít více názvů – český a anglický, poslouchá intonaci a melodii cizího jazyka a automaticky ji napodobuje. Získává určitý režim a později mu připadá učení se jazyku jako maximálně přirozené.

Proč mám pocit, že se mé znalosti nemění?

Protože dnes se učí jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a schopnost jazyk použít. Měřit a porovnávat pokrok třeba ve čtení je obtížné. Kdysi hojně používaná gramaticko-překladatelská metoda výuky jazyka nabízela lepší srovnání- naučil jste se 58 slovíček ze 60 a přeložil jste správně 10 vět z 12. Tato metoda bohužel nevedla ve většině případů ke schopnosti jazyk skutečně použít- samostatná slovíčka a gramatika vytržená z kontextu se sice dobře učily, ale pouze studenti s výjimečným jazykovým nadáním se naučili i jazyk použít.

Proč je důležité, aby lektor pobýval v cizí zemi?

Protože zná skutečný jazyk a život v dané zemi. Všichni jsme se učili češtinu z učebnice, ale kdo z nás mluví spisovně česky? Lektor, který se učil jazyk pouze v Česku není schopen posoudit, do jaké míry je cizinec schopen porozumět a bazíruje na gramatice a absolutně správném použití předložek, členů a podobně. Vytváří tak na studenty tlak a jediné čeho dosáhne je to, že se studenti bojí mluvit – mají strach, že to řeknou špatně.

Proč je třeba pečlivě volit rodilého mluvčího?

Protože pokud Vás bude chtít něco naučit třeba automechanik, který je sice rodilým mluvčím, ale neumí odpovědět na otázku, proč se to říká zrovna tak, budou to vyhozené peníze. Musíme si přiznat, že málokdo z nás a našich známých by byl ve výuce češtiny přínosem pro cizince. Pokud si zvolíte vysokoškolsky vzdělaného rodilého mluvčího, který studoval anglický jazyk a je schopen Vás něco naučit, pak budete dělat skutečné pokroky.


Proč se učit s námi:

Jsme malí – všechny naše klienty známe jménem, všichni jsou zařazeni do skupinky na základě osobního pohovoru  a ne anonymního testu. Známe potřeby našich klientů- protože nám je sami řekli. Individuálně studenty přeřazujeme ze skupinky, pokud se vyvíjejí jiným směrem, než ostatní studenti.

Jsme upřímní – slibujeme pouze to, čeho lze dosáhnout. Naučit se jazyk je obtížné, ale možné. Jsme našim klientům oporou a ukazujeme jim pokrok, kterého dosáhli.

Budete mluvit – hlavní důraz klademe na schopnost domluvit se. Ve všech kurzech se snažíme o to, aby naši studenti byli samostatní v základních situacích – učíme se především praktické dovednosti.

Pomůžeme Vám s výběrem knih z naší knihovny - máme několik set zjednodušených knih ve všech vyučovaných jazycích. Lektor Vám vybere tu úroveň, která je pro Vás vhodná. Všechny knihy obsahují audionahrávku na CD – pokud ji budete poslouchat třeba  v autě, rychleji získáte správný přízvuk a výslovnost.

Učíme pouze malé skupiny – nepořádáme davové kurzy.

Naši lektoři jazyk opravdu umějí - všichni lektoři pobývali v cizí zemi několik let, znají tak jazyk nejen z učebnic, ale zažili jej na vlastní kůži.